Ajuntaments del canvi: de la bona gestió a la política transformadora

Article publicat a ElCritic.cat el 29 de juny de 2017 (en castellà a continuació, publicat per Viento Sur)

Durant el darrer mes, els anomenats “ajuntaments del canvi” —combinacions de ‘comuns’, ‘cups’, ‘podems’ i ‘guanyems’ arreu de l’Estat— han estat celebrant la meitat del seu mandat, revisant les fites assolides amb vídeos, campanyes de Twitter, mapes d’èxits, actes de rendició de comptes i fins i tot estrenes cinematogràfiques. En aquesta revisió de la tasca realitzada no solament han abordat els èxits, sinó també les dificultats que s’han trobat quan han entrat a les institucions. “Aprendre els tempos i els codis de la política institucional no ha sigut gens fàcil”, afirma Jaume Asens, quart tinent d’alcaldia de Barcelona, en un dels curtmetratges que des de Barcelona en Comú s’han produït per fer repàs d’aquesta meitat de mandat.

17380798126_2ea96b0644_b

José María González Santos ‘Kichi’, l’alcalde de Cadis, recordava en una entrevista recent a ‘El Salto’ les veus que, quan van arribar a l’Ajuntament, alertaven que aquestes noves forces polítiques, faltades d’experiència en la gestió pública, dilapidarien els diners de la caixa dels ajuntaments. “Dos anys més tard, no només es demostra que tot allò era mentida, sinó que hem demostrat que estem més capacitats per gestionar els diners de totes i tots d’una forma molt més responsable, no solament reduint el deute o usant millor els diners, sinó fent passes per resoldre els problemes dels nostres veïns i veïnes”, afirma Kichi. És cert que les activistes que van assaltar les institucions s’han convertit en les millors gestores que aquestes han vist en les darreres dècades? Ho analitzem.

El deute s’ha reduït

Efectivament, les finances dels ajuntaments del canvi feia anys que no tenien tan bona salut. El deute municipal s’ha reduït de forma substancial a la majoria dels municipis governats per confluències d’esquerres. Aquests bons resultats, els encapçala sens dubte Madrid, on l’equip de Manuela Carmena va arribar a un consistori ofegat pels deutes. En menys de dos anys, el deute es va reduir en un 33%. Dels 5.637 milions d’euros que s’acumulaven a mitjan 2015 als 3.611 milions d’euros comptabilitzats pel Banc d’Espanya al primer trimestre del 2017. En contrast, el govern d’Ana Botella només va ser capaç de reduir el deute de la ciutat en 1.037 milions d’euros en 4 anys, prop de la meitat del que Ahora Madrid ha reduït en només 2 anys.

Els bons resultats econòmics dels “ajuntaments del canvi” són de la reducció del deute i l’augment de la recaptació

El cas de Madrid no és una excepció. L’Ajuntament de Cadis, després de dues dècades de govern del Partit Popular amb Teófila Martínez al capdavant, tenia un deute totalment insostenible. L’equip de Kichi es va trobar un Ajuntament en fallida tècnica, amb un endeutament al voltant del 140% dels ingressos corrents. En només un any i mig ha aconseguit reduir el deute de 213 milions el 2015 a 160 el 2016 (no es disposa de dades dels primers trimestres del 2017). Una de les proeses de l’Ajuntament de Cadis ha estat, a més, reduir el període de pagament a proveïdors de 116 dies al maig del 2015 a 36 dies al març del 2017. A Catalunya, l’Ajuntament de Badalona ha rebaixat també el deute en un 25% i ajuntaments com el de Sabadell o Cerdanyola han seguit també una línia de reducció del deute municipal.

Com s’ho han fet? Què ha hagut de fer Carlos Sánchez Mato, regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Madrid, per reduir prop de 2.000 milions d’euros de deute en menys de 2 anys? Ras i curt, amb una gestió austera i pagant deute, fins i tot pagant més deute del que tocava.

L’austeritat de les despeses supèrflues

Els ajuntaments del canvi han seguit majoritàriament una gestió que ha fet prevaler l’austeritat, una austeritat ben entesa. Una austeritat de renunciar a despeses supèrflues, ajustar despeses de protocols i publicitat, entre d’altres, i no hipotecar-se amb grans projectes faraònics. Aquesta reducció de despeses en alguns àmbits ha permès augmentar-ne en d’altres, com en benestar social. L’Ajuntament de Badalona ha sigut un dels que han posat èmfasi en aquest increment de la despesa social, augmentant el 2017 especialment el pressupost en Plans d’Ocupació, Acció Social, Educació, Dona, Joventut i Cultura. A Madrid també el 2016 es va augmentar la despesa social en un 20% i al pressupost del 2017 l’augment ha estat d’un 21,8% més respecte a l’any anterior.

Però, més que la reducció de les despeses, és clau per explicar els bons resultats econòmics l’augment dels ingressos. L’aparent bona salut econòmica en algunes ciutats de l’Estat ha aportat importants rèdits a les arques municipals. Però cal veure el detall. Una part important d’aquest augment prové de l’increment d’ingressos per l’impost a la plusvàlua, relacionada amb l’increment de vendes en el sector immobiliari, cosa que podem lligar a una nova situació de bombolla immobiliària. Compte, doncs, a lligar els avenços socials a ingressos que depenen de l’especulació, com van fer molts ajuntaments abans del 2008.

Barcelona ha estat dels pocs entre els “ajuntaments del canvi” que han augmentat el seu deute: un 18%

D’altra banda, algunes reformes vinculades a l’IBI han permès també incrementar els ingressos. Així ha passat amb la congelació o la rebaixa de l’impost per a la majoria d’immobles però incrementant-lo per a d’altres (per exemple, eliminant les exempcions a immobles de patrimoni històric afecte a activitats econòmiques) o la creació de noves taxes (com la taxa als pisos buits o als caixers automàtics amb sortida a la via pública). Altres mesures com la fixació de preus públics amb tarifació social estan apuntant cap a un disseny més equitatiu de la fiscalitat local.

Així, juntament amb una visió austera de les despeses, l’increment de la despesa social i d’uns ingressos dissenyats més equitativament, s’ha seguit també de forma majoritària una política molt restrictiva pel que fa a nou endeutament. És a dir, bona part dels ajuntaments del canvi no han incorregut en nou deute, o almenys no de forma substancial. S’ha aprofitat també la norma de prudència financera aprovada pel Govern de Rajoy a finals del 2014 per refinançar deutes amb la banca en condicions d’escàndol per noves condicions més ajustades, de manera que s’han estalviat molts recursos en interessos.

Barcelona, Saragossa i Oviedo, les excepcions

L’excepció en la línia descendent del deute ha estat la ciutat de Barcelona. La capital catalana ha estat dels pocs entre els “ajuntaments del canvi” que han augmentat el seu deute, que ha crescut en 124 milions, un 18%, entre el setembre del 2016 i el març del 2017. De fet, el govern del convergent Xavier Trias va iniciar la legislatura el 2011 reduint el deute de 1.202 milions d’euros a 716 milions al segon trimestre del 2015. Aquell any, el deute va acabar en 836 milions. L’equip dels comuns va reconduir la situació reduint el deute fins als 691 milions al tercer trimestre del 2016, però l’ha tornat a incrementar fins als 815 milions, segons les darreres dades del Banc d’Espanya del març del 2017. L’anunci del préstec del Banc Europeu d’Inversions de fins a 125 milions d’euros per a la construcció d’habitatge social, per cobrir una clara mancança de la ciutat, continuarà aquesta tendència. Tot i que cal tenir en compte que l’Ajuntament de Barcelona es troba entre els que tenen una ràtio de deute respecte a ingressos corrents més baixos, al voltant del 30% (segons les regles d’estabilitat de Montoro, és a partir del 75% que comencen a saltar les alarmes de sobreendeutament i a partir del 110% el deute es considera totalment insostenible).

L’altra excepció ha estat Saragossa, que en el primer any del govern de Pedro Santisteve va fer aflorar un deute amagat de més de 200 milions d’euros per la inversió en el tramvia de la ciutat, que el govern anterior no havia computat. Saragossa ha arribat així fins als 1.070 milions d’euros, al voltant d’un 138% dels ingressos corrents. Un cas similar és el d’Oviedo, sota una coalició de Socialistes i una candidatura ciutadana a l’òrbita de Podem, Somos Oviedo, que ha fet augmentar el deute en 190 milions d’euros els darrers dos anys. L’increment és degut a pagaments derivats de decisions dels governs anteriors del Partit Popular, com l’expropiació obligada de Villa Magdalena per més de 60 milions d’euros (un immoble que pertany a la família Rato) o més de 90 milions pels riscos judicials del Palau de Congressos de Calatrava (recomano que en busqueu la història a Internet).

Tot gràcies a Montoro?

En aquest procés és clau la ‘llei Montoro’, o les ‘lleis Montoro’. Derivades de la reforma de l’article 135 de la Constitució, que sacralitzà el 2012 el pagament del deute i els seus interessos com a despesa prioritària en totes les administracions públiques, la Llei d’estabilitat pressupostària i l’LRSAL (Llei de reforma i sostenibilitat de les administracions locals) han constituït una cotilla legislativa per a l’acció municipal. Entre aquestes limitacions es troba la coneguda per “sostre de despesa”. El Ministeri d’Hisenda marca cada any el límit de la despesa en la qual pot incórrer un municipi (i qualsevol administració pública), marcant que, si els ingressos previstos superen aquest sostre, el romanent haurà de dedicar-se prioritàriament a amortitzar deute per endavant. És a dir, si els ingressos superen les despeses limitades pel Ministeri d’Hisenda, el que sobra anirà a avançar pagaments de deute previstos per a anys posteriors. S’estableix com a excepció la possibilitat de dedicar-ho a inversions financerament sostenibles (és a dir, que no suposin compromís de despesa per a anualitats posteriors).

La ‘llei Montoro’ ha reduït el deute dels ajuntaments, però ha estat àmpliament refusada en l’àmbit local

Enguany hem vist com governs com el de Madrid o el de Badalona han confrontat aquesta regla, desobeint el límit de despesa o ampliant el concepte d’inversions financerament sostenibles (en el cas de Badalona, prioritzant destinar el romanent a habitatge social per davant de pagar els bancs). En el cas de Madrid, la lluita contra la ‘llei Montoro’ és als tribunals, mentre que en el cas de Badalona sembla que el Ministeri encara no s’hi ha pronunciat. El que és clar és que la del sostre de despesa és una mesura majoritàriament refusada des de l’àmbit local, però que té bona part de responsabilitat en el procés de reducció de deute durant aquests primers dos anys de governs del canvi.

S’ha demostrat que saben gestionar, i ara què?

Aquests darrers dos anys, els nouvinguts i nouvingudes a les institucions han après a marxes forçades, demostrant que poden ser bones gestores del que és públic. Però, més enllà d’una gestió prudent i seriosa, haurien d’abordar la promesa de fa dos anys de plantejar una nova política econòmica que sigui transformadora de les dinàmiques socioeconòmiques de la ciutat. Un nou model de ciutats implica transformar també amb política econòmica ambiciosa, i no solament amb una bona gestió.

D’una banda, cal tenir en compte, com s’ha esmentat, que la prudent gestió econòmica que s’ha donat en els “ajuntaments del canvi” ha estat en bona mesura condicionada per la cotilla legislativa de Montoro. Una cotilla que limita enormement l’autonomia municipal i que posa importants obstacles a processos de transformació com la (re)municipalització de serveis públics, la inversió pública per abordar els reptes de l’habitatge, la reindustrialització o la transició energètica.

Cal trencar el marc existent per tenir un model de finançament municipal i una fiscalitat local més justa

Per poder fer política econòmica que transformi les nostres ciutats i pobles cap a espais més democràtics i igualitaris també en la qüestió econòmica, seria necessari superar el marc de la “bona gestió”, una gestió que sovint sembla feta per demostrar capacitats, serietat i prudència més que no pas per abordar els reptes de transformació que tenim al davant. És urgent, doncs, que des del municipalisme (un municipalisme participat per governs, grups polítics i organitzacions i moviments socials) es dibuixin les estratègies necessàries per abordar la transformació d’aquest marc. Unes estratègies que necessàriament hauran de passar per la cooperació entre municipis, per la desobediència i per la mobilització, i que, tot i poder-se alimentar del lideratge de les grans ciutats, compti amb municipis mitjans i petits, així com amb l’àmbit rural. Iniciatives com la Xarxa Municipalista contra el Deute Il·legítim i les Retallades, que des de fa poc més de mig any s’ha constituït, són dels pocs espais que tracten d’abordar aquest repte fonamental per al municipalisme transformador.

En definitiva, només trencant el marc existent podrem plantejar de forma seriosa un nou model de finançament municipal i una fiscalitat local més justa (en la qual, per exemple, l’Església catòlica no estigui exempta de l’IBI per edificis amb els quals està fent negoci). Només canviant el marc serà quan podrem abordar auditories del deute que puguin qüestionar el pagament d’aquells deutes on s’hagin comès irregularitats o il·legitimitats; només canviant el marc podrem proposar veritablement una gestió pública o publicocomunitària dels serveis públics. I, finalment, només canviant aquest marc podrem plantejar-nos posar en marxa una nova política econòmica que, des de la sobirania local i en un marc de solidaritat intermunicipal, abordi la construcció de ciutats i territoris més justos econòmicament i social. Sense un nou model de finançament municipal, i sense una visió més ambiciosa de la política econòmica des d’allò local, no podrem abordar aquests reptes. Potser és el moment de deixar de posar l’èmfasi en la bona gestió per posar-lo a fer política també en els aspectes econòmics.

 

EN CASTELLANO

De la buena gestión a la política transformadora

Durante el último mes, los llamados “ayuntamientos del cambio” -combinaciones de ’comunes’, ’cups’, ’podemos’ y ’guanyems’ de todo el Estado- han estado celebrando la mitad de su mandato, revisando los logros alcanzados con videos, campañas de Twitter, mapas de éxitos, actos de rendición de cuentas e incluso estrenos cinematográficos. En esta revisión de la labor realizada no sólo han abordado los éxitos, sino también las dificultades que se han encontrado cuando han entrado en las instituciones. “Aprender los tempos y los códigos de la política institucional no ha sido nada fácil”, afirma Jaume Asens, cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, ​​en uno de los cortometrajes que desde Barcelona en Común se han producido para hacer repaso de esta mitad de mandato.

José María González Santos ’Kichi’, el alcalde de Cádiz, recordaba, en una entrevista reciente a El Salto, las voces que, cuando llegaron al Ayuntamiento, alertaban de que estas nuevas fuerzas políticas, carentes de experiencia en la gestión pública, dilapidarían el dinero de la caja de los ayuntamientos. “Dos años más tarde, no sólo se demuestra que todo aquello era mentira, sino que hemos demostrado que estamos más capacitados para gestionar el dinero de todas y todos de una forma mucho más responsable, no sólo reduciendo la deuda o usando mejor el dinero, sino dando pasos para resolver los problemas de nuestros vecinos y vecinas “, afirma Kichi. ¿Es cierto que las activistas que asaltaron las instituciones se han convertido en las mejores gestoras que estas han visto en las últimas décadas? Lo analizamos.

La deuda se ha reducido

Efectivamente, las finanzas de los “ayuntamientos del cambio” hacía años que no tenían tan buena salud. La deuda municipal se ha reducido de forma sustancial en la mayoría de los municipios gobernados por confluencias de izquierdas. Estos buenos resultados los encabeza, sin duda, Madrid, donde el equipo de Manuela Carmena llegó a un consistorio ahogado por las deudas. En menos de dos años, la deuda se redujo en un 33%. De 5 637 millones de euros que se acumulaban a mediados 2015 a 3 611 millones de euros contabilizados por el Banco de España en el primer trimestre de 2017. En contraste, el gobierno de Ana Botella sólo fue capaz de reducir la deuda de la ciudad en 1 037 millones de euros en 4 años, cerca de la mitad de lo que Ahora Madrid ha reducido en sólo 2 años.

El caso de Madrid no es una excepción. El Ayuntamiento de Cádiz, después de dos décadas de gobierno del Partido Popular con Teófila Martínez al frente, tenía una deuda totalmente insostenible. El equipo de Kichi encontró un Ayuntamiento en quiebra técnica, con un endeudamiento en torno al 140% de los ingresos corrientes. En sólo un año y medio ha conseguido reducir la deuda de 213 millones en 2015 a 160 en 2016 (no se dispone de datos de los primeros trimestres de 2017). Una de las proezas del Ayuntamiento de Cádiz ha sido, además, reducir el periodo de pago a proveedores de 116 días en mayo de 2015 a 36 días en marzo del 2017. En Cataluña, el Ayuntamiento de Badalona ha rebajado también la deuda en un 25% y ayuntamientos como el de Sabadell o Cerdanyola han seguido también una línea de reducción de la deuda municipal.

¿Cómo lo han hecho? ¿Qué ha tenido que hacer Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, para reducir cerca de 2 000 millones de euros de deuda en menos de 2 años? En pocas palabras, una gestión austera y pagando deuda, incluso pagando más deuda de lo que tocaba.

La austeridad de los gastos superfluos

Los “ayuntamientos del cambio” han seguido mayoritariamente una gestión que ha hecho prevalecer la austeridad, una austeridad bien entendida. Una austeridad que renuncia a gastos superfluos, ajusta gastos de protocolos y publicidad, entre otros, y no se hipoteca con grandes proyectos faraónicos. Esta reducción de gastos en algunos ámbitos ha permitido aumentar en otros, como en bienestar social. El Ayuntamiento de Badalona ha sido uno de los que han hecho hincapié en este incremento del gasto social, aumentando en 2017 especialmente el presupuesto en Planes de Empleo, Acción Social, Educación, Mujer, Juventud y Cultura. En Madrid, también en 2016, se aumentó el gasto social en un 20% y en el presupuesto del 2017 el aumento ha sido de un 21,8% más respecto al año anterior.

Pero, más que la reducción de los gastos, lo que es clave para explicar los buenos resultados económicos es el aumento de los ingresos. La aparente buena salud económica en algunas ciudades del Estado ha aportado importantes réditos a las arcas municipales. Pero hay que ver el detalle. Una parte importante de este aumento proviene del incremento de ingresos por el impuesto a la plusvalía, relacionada con el incremento de ventas en el sector inmobiliario, lo que podemos vincular con una nueva situación de burbuja inmobiliaria. Cuidado, pues, a relacionar los avances sociales con los ingresos que dependen de la especulación, como hicieron muchos ayuntamientos antes del 2008.

Por otra parte, algunas reformas vinculadas al IBI han permitido también incrementar los ingresos. Así ha pasado con la congelación o la rebaja del impuesto para la mayoría de inmuebles pero incrementándolo para otros (por ejemplo, eliminando las exenciones a inmuebles de patrimonio histórico afecto a actividades económicas) o la creación de nuevas tasas (como la tasa a los pisos vacíos o a los cajeros automáticos con salida a la vía pública). Otras medidas como la fijación de precios públicos con tarificación social están apuntando hacia un diseño más equitativo de la fiscalidad local.

Así, junto con una visión austera de los gastos, el incremento del gasto social y de unos ingresos diseñados más equitativamente, se ha seguido también de forma mayoritaria una política muy restrictiva en cuanto a nuevo endeudamiento. Es decir, buena parte de los ayuntamientos del cambio no han incurrido en nueva deuda, o al menos no de forma sustancial. Se ha aprovechado también la norma de prudencia financiera aprobada por el Gobierno de Rajoy a finales de 2014 para refinanciar deudas con la banca en condiciones de escándalo por nuevas condiciones más ajustadas, por lo que se han ahorrado muchos recursos en intereses.

Barcelona, ​​Zaragoza y Oviedo, las excepciones

La excepción en la línea descendente de la deuda ha sido la ciudad de Barcelona. La capital catalana ha sido de los pocos entre los “ayuntamientos del cambio” que han aumentado su deuda, la cual ha crecido en 124 millones, un 18%, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. De hecho, el gobierno del convergente Xavier Trias inició la legislatura en 2011 reduciendo la deuda de 1 202 millones de euros a 716 millones en el segundo trimestre de 2015. En ese año, la deuda terminó en 836 millones. El equipo de “los comunes” recondujo la situación reduciendo la deuda hasta los 691 millones en el tercer trimestre de 2016, pero lo ha vuelto a incrementar hasta los 815 millones, según los últimos datos del Banco de España de marzo de 2017. El anuncio del préstamo del Banco Europeo de Inversiones de hasta 125 millones de euros para la construcción de vivienda social, para cubrir una clara carencia de la ciudad, continuará esta tendencia. Aunque hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra entre los que tienen un ratio de deuda respecto de ingresos corrientes más bajos, alrededor del 30% (según las reglas de estabilidad de Montoro, es a partir del 75 % cuando empiezan a saltar las alarmas de sobreendeudamiento y a partir del 110% la deuda se considera totalmente insostenible).

La otra excepción ha sido Zaragoza, que en el primer año del gobierno de Pedro Santisteve hizo aflorar una deuda oculta de más de 200 millones de euros para la inversión en el tranvía de la ciudad, que el gobierno anterior no había computado. Zaragoza ha llegado así hasta los 1 070 millones de euros, alrededor de un 138% de los ingresos corrientes. Un caso similar es el de Oviedo, que bajo una coalición de Socialistas y una candidatura ciudadana en la órbita de Podemos, Somos Oviedo, ha hecho aumentar la deuda en 190 millones de euros en los últimos dos años. El incremento se debe a pagos derivados de decisiones de los gobiernos anteriores del Partido Popular, como la expropiación obligada de Villa Magdalena por más de 60 millones de euros (un inmueble que pertenece a la familia Rato) o más de 90 millones por los riesgos judiciales del Palacio de Congresos de Calatrava (recomiendo que se busque la historia en Internet).

¿Todo gracias a Montoro?

En este proceso es clave la “ley Montoro”, o las “leyes Montoro”. Derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que el 2012 sacralizó el pago de la deuda y sus intereses como gasto prioritario en todas las administraciones públicas, la Ley de estabilidad presupuestaria y el LRSAL (Ley de reforma y sostenibilidad de las administraciones locales) han constituido un corsé legislativo para la acción municipal. Entre estas limitaciones se encuentra la conocida como “techo de gasto”. El Ministerio de Hacienda marca cada año el límite de gasto en la que puede incurrir un municipio (y cualquier administración pública), imponiendo que, si los ingresos previstos superan este techo, el remanente deberá dedicarse prioritariamente a amortizar deuda por adelantado. Es decir, si los ingresos superan los gastos limitados por el Ministerio de Hacienda, lo que sobra irá a adelantar pagos de deuda previstos para años posteriores. Se establece como excepción la posibilidad de dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles (es decir, que no supongan compromiso de gasto para anualidades posteriores).

Este año hemos visto cómo gobiernos como el de Madrid o el de Badalona han confrontado esta regla, desobedeciendo el límite de gasto o ampliando el concepto de inversiones financieramente sostenibles (en el caso de Badalona, ​​priorizando destinar el remanente a vivienda social por delante de pagar los bancos). En el caso de Madrid, la lucha contra la “ley Montoro” está en los tribunales, mientras que en el caso de Badalona parece que el Ministerio aún no se ha pronunciado. Lo que está claro es que lo del techo de gasto es una medida mayoritariamente rechazada desde el ámbito local, pero que tiene buena parte de responsabilidad en el proceso de reducción de deuda durante estos primeros dos años de gobiernos del cambio.

Se ha demostrado que saben gestionar, y ¿ahora qué?

Estos últimos dos años, los recién llegados a las instituciones han aprendido a marchas forzadas, demostrando que pueden ser buenos gestores de lo público. Pero, más allá de una gestión prudente y seria, deberían abordar la promesa de hace dos años de plantear una nueva política económica que sea transformadora de las dinámicas socioeconómicas de la ciudad. Un nuevo modelo de ciudades implica transformar también con política económica ambiciosa, y no sólo con una buena gestión.

Por un lado, hay que tener en cuenta, como se ha mencionado, que la prudente gestión económica que se ha dado en los “ayuntamientos del cambio” ha sido en buena medida condicionada por el corsé legislativo de Montoro. Un corsé que limita enormemente la autonomía municipal y que pone importantes obstáculos a procesos de transformación como la (re) municipalización de servicios públicos, la inversión pública para abordar los retos de la vivienda, la reindustrialización o la transición energética.

Para poder hacer política económica que transforme nuestras ciudades y pueblos hacia espacios más democráticos e igualitarios también en la cuestión económica, sería necesario superar el marco de la “buena gestión”, una gestión que a menudo parece hecha para demostrar capacidades, seriedad y prudencia más que para abordar los retos de transformación que tenemos delante. Es urgente, pues, que desde el municipalismo (un municipalismo participado por gobiernos, grupos políticos y organizaciones y movimientos sociales) se dibujen las estrategias necesarias para abordar la transformación de este marco. Unas estrategias que necesariamente tendrán que pasar por la cooperación entre municipios, por la desobediencia y por la movilización, y que, a pesar de poderse alimentar del liderazgo de las grandes ciudades, cuente con municipios medianos y pequeños, así como con el ámbito rural. Iniciativas como la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, que desde hace poco más de medio año se ha constituido, son de los pocos espacios que tratan de abordar este reto fundamental para el municipalismo transformador.

En definitiva, sólo rompiendo el marco existente podremos plantear de forma seria un nuevo modelo de financiación municipal y una fiscalidad local más justa (en la que, por ejemplo, la Iglesia católica no esté exenta del IBI para edificios con los que está haciendo negocio). Sólo cambiando el marco será cuando podremos abordar auditorías de la deuda que puedan cuestionar el pago de aquellas deudas en las que se hayan cometido irregularidades o ilegitimidades; sólo cambiando el marco podremos proponer verdaderamente una gestión pública o publicocomunitaria de los servicios públicos. Y, finalmente, sólo cambiando este marco podremos plantearnos poner en marcha una nueva política económica que, desde la soberanía local y en un marco de solidaridad intermunicipal, aborde la construcción de ciudades y territorios más justos económica y socialmente. Sin un nuevo modelo de financiación municipal, y sin una visión más ambiciosa de la política económica desde lo local, no podremos abordar estos retos. Quizás es el momento de dejar de poner el énfasis en la buena gestión para ponerlo en hacer política también en los aspectos económicos.

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s